Regulamin

 1. SKLEP INTERNETOWY FIRMY SKUTER-KRAK Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UL.TOMICKIEGO 4, WPISANEJ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZI SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.
 1. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE POPRZEZ STRONĘ SKUTERSKLEP.PL, POWIĄZANĄ Z  ADRESEM E-MAIL: SKUTERKRAK@GMAIL.COM
 1. ZAMÓWIONY TOWAR JEST DOSTARCZANY FIRMĄ KURIERSKĄ PATRON SERWIS.
 1. KOSZT PRZESYŁKI KRAJOWEJ DO 30 KG PŁATNEJ PRZELEWEM LUB PayPal WYNOSI 15 ZŁ , KOSZT PRZESYŁKI KRAJOWEJ DO 30 KG PŁATNEJ POBRANIOWO WYNOSI 20 ZŁ , NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI ZAMAWIANEGO TOWARU.
 1. ZAMÓWIENE ZOSTANIE ZREALIZOWANE  W TERMINIE OD 1 DO 3 DNI ROBOCZYCH , POD WARUNKIEM , ZE TOWAR JEST DOSTĘPNY W MAGAZYNIE . W PRZYPADKU NIEDOSTĘPNOŚCI TOWARÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM KLIENT JEST INFORMOWANY O STANIE ZAMÓWIENIA I PODEJMUJE DECYZJE O SPOSOBIE REALIZACJI (CZĘŚCIOWA REALIZACJA , WYDŁUŻENIE CZASU OCZEKIWANIA , ANULOWANIE ZAMÓWIENIA).
 1. ZAMÓWIONY TOWAR MOŻNA ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM LUB E-MAILOWY.
 1. DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA WYSTAWIANA JEST FAKTURA VAT LUB PARAGON WG. ŻYCZENIA KLIENTA.
 1. WSZYSTKIE CENY SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.CENA PODANA PRZY TOWARZE JEST WIĄŻĄCA W CHWILI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.
 1. SPRZEDAWCA JEST OBOWIĄZANY DO DOSTARCZENIA KLIENTOWI TOWARÓW WOLNYCH OD WAD.
 1. REKLAMACJE  – JEŻELI PO OTRZYMANIU TOWARU KLIENT  ZNAJDZIE W NIM WADY TECHNICZNE LUB USZKODZENIA POWINIEN ODESŁAĆ JE PRZESYŁKĄ NA ADRES SKLEPU SKUTER-KRAK UL. TOMICKIEGO 4 31-982 KRAKÓW. KOSZTY ZWIĄZANE Z ODESŁANIEM TOWARU PONOSI KLIENT. WSZYSTKIE REKLAMACJE ROZPATRYWANE SĄ NAJPÓŻNIEJ 14 DNI ROBOCZYCH OD ICH WPŁYNIECIA.
 1. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA JEST MIĘDZY KLIENTEM A FIRMĄ SKUTER-KRAK UL.TOMICKIEGO 4 31-982 KRAKÓW , A POTWIERDZENIEM JEJ JEST FAKTURA VAT LUB PARAGON DOSTARCZONY KLIENTOWI WRAZ Z PRZESYŁKĄ.
 1. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW ZAWIERANA JEST ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM W JĘZYKU POLSKIM A KONSUMENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD NIEJ W TERMINIE 14 DNI OD OBJĘCIA RZECZY W POSIADANIE ZGODNIE Z ART.27 I 28 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U.2014 , NR 827 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU) ODSTĄPIENIE MOŻE NASTĄPIĆ NA FORMULARZU ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR. 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA (Formularz odstąpienia od umowy).
 1. SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA ROZPATRZENIA SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPRZEDAŻY JEST SĄD WŁAŚCIWY DLA SIEDZIBY POZWANEGO LUB SĄD WŁAŚCIWY DLA MIEJSCA WYKONANIA UMOWY.